Vorige pagina

Een onderzoek naar de verspreiding en genetische diversiteit van Alau (Dacrydium beccarii Parl.)

Siti startte haar PhD onderzoek in september 2019. Haar onderzoek heeft als doel Alau (Dacrydium beccarii Parl.), een bedreigde conifeer (Podocarpaceae), in Kalimantan (Indonesië) van het uitsterven te redden. Het hout van deze soort wordt vooral lokaal veel gebruikt, omdat het niet zeer hard is en daarom erg geschikt voor het vervaardigen van meubels, panelen en decorstukken. Gedurende Siti's promotie voert zij habitat- en plantensoortenassociatiestudies uit en onderzoekt ze de genetische diversiteit van Alau in de gebieden van Centraal Kalimantan waar de boom nog voorkomt. Eerder zijn dit soort onderzoeken bij een aantal andere bedreigde soorten uitgevoerd, maar helaas nog niet bij Alau. Dit terwijl bosbouwexperts deze soort als extreem bedreigd beschouwen, vooral in de provincie Centraal Kalimantan. Voor zover we weten komt de soort nog op enkele plekken voor, voornamelijk in beschermde gebieden, waar nog kleine aantallen van de soort te vinden zijn. Omdat de soort zowel mannelijke als vrouwelijke individuen kent, is het belangrijk om de verspreiding en de genetische verschillen per individu te bestuderen. Vandaar dat Siti zich daar tijdens haar driejarige onderzoek aan wijdt. Op dit moment is het niet bekend hoe de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke individuen is. Als we de soort in cultuur willen brengen, moeten de juiste genetische veranderlijkheden en verhoudingen worden vastgesteld.

Bij ons leer je de wereld kennen