Vorige pagina

Niet veel mensen zijn op de hoogte van het grote gevaar waarin zoveel soorten planten vandaag de dag verkeren. Bij ‘bedreigde soorten’ denken de meeste mensen aan dieren zoals de reuzenpanda, de tijger en de neushoorn. De Hortus slaagt er in veel bedreigde planten te kweken en deze aan het publiek te tonen. In tegenstelling tot dieren in een dierentuin kan het publiek hier heel dicht bij deze bedreigde soorten komen en ze zelfs aanraken, wat voor veel mensen een bijzondere ervaring is.

Rode lijst planten 

Sinds enkele jaren heeft de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) vergunning om, in overleg met de terreinbeheerder, in Nederland beschermde en bedreigde planten te verzamelen en in onze tuinen verder op te kweken. We werken met elkaar samen om dit Rode-Lijst project vorm te geven: elke botanische tuin richt zich op een aantal groeiplaatsen (biotopen) in Nederland. 

Ark of Life project

Ark of Life is een non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud van bedreigde planten- en diersoorten. In de Hortus botanicus Leiden groeien enkele soorten Bekerplant (Nepenthes), die in het wild ernstig worden bedreigd. Ze voelen zich in de Leidse Hortus, waar we veel ervaring hebben met deze plantengroep, wonderwel thuis, en kunnen mogelijk al snel door stekken worden vermeerderd.

tewart Mc Pherson van de Ark of Life Foundation, Marcel van den Broek van de International Carnivorous Plant Society (ICPS) en Paul Keβler van de Hortus botanicus Leiden ondertekenden op 7 augustus 2010 tijdens het ICPS congres in de Leidse Hortus een overeenkomst voor de bescherming van vier soorten bekerplanten (Nepenthes). Als het nodig zou zijn, kunnen we het aantal soorten uitbreiden. Deze vleesetende planten worden ernstig bedreigd in hun natuurlijke habitat.

Onderzoekscollectie
De Hortus botanicus Leiden neemt deze vleesetende planten op in de onderzoekscollectie met als doel de bedreigde soorten Nepenthes te redden. De Hortus heeft de kennis in huis om moeilijke soorten te kweken en te beschermen. Door middel van een kweekprogramma hoopt de botanische tuin de planten in de toekomst uit te kunnen wisselen met andere botanische tuinen en uiteindelijk terug te plaatsen in de natuur. 
De volgende soorten behoren tot dit unieke project: 

  • Nepenthes aristolochioides M.Jebb & Cheek, uit West-Sumatra 
  • Nepenthes clipeata Danser, uit West-Kalimantan (Borneo)
  • Nepenthes khasiana Hook.f., uit India 
  • Nepenthes rigidifolia Akhriadi, Hernawati & Tamin, uit Noord Sumatra

Van de ca. 130 soorten van Nepenthes is minstens een derde alleen bekend van één of twee bergtoppen. Ze groeien dus nergens elders in de wereld en komen meestal alleen in kleine populaties voor. Zeldzame soorten worden voor hoge prijzen aan liefhebbers verkocht en kunnen meer dan €100 per plant opbrengen. De vier bovengenoemde soorten die wij in beheer hebben zijn allemaal bijna uitgestorven in de natuur.

Bedreigde soorten in de Hortus

 

Bij ons leer je de wereld kennen